Tanečné oddelenie

Mgr. art. Alexandra Schnellyová

vedúca oddelennia

klasický tanec, umelecká prax klasického tanca, didaktika tanca, pedagogický seminár

Mgr. art. Branislav Ilečko

zástupca riaditeľa školy

moderný tanec, hlavný odbor štúdia tanec (moderný tanec), metodika výučby tanca, umelecká prax klasického tanca, pohybová výchova, fyziológia a hygiena pohybového aparátu

Mgr. art. Oleksandr Kulikov

ľudový tanec, charakterový tanec, umelecká prax moderného tanca,  moderný tanec, hlavný odbor štúdia tanec

Mgr. art. Štefan Ficik

hlavný odbor štúdia tanec, ľudový tanec, metodika výučba tanca, umelecká prax ľudového tanca

Peter Džubera

hlavný odbor štúdia Tanec, moderný tanec, tanec s partnerom, tanečná gymnastika

Mgr. art. Adam Kavec, PhD.

riaditeľ školy

teória a metodika tanca, rozbor umeleckých diel