Celoslovenská súťaž konzervatórií

19. - 21. apríl 2024


VÍŤAZI

ABSOLÚTNY VÍŤAZ

Július Balkovský

Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica


Umelecký prednes II. kategória PRÓZA

1. miesto: Pavol Jozafát Székely

2. miesto: Karolína Kozáková

3. miesto: Paula Bieliková


Umelecký prednes II. kategória POÉZIA

1. miesto: Július Balkovský

2. miesto: Aneta Firmentová

3. miesto: Martina Lieskovská
         Benjamín Kráľ


Ansámblový spev II. kategória

1. miesto: Súkromné konzervatórium D. Kardoša Topoľčany

2.miesto: porota neudelila


Ansámblový spev I. kategória

1. miesto: Súkromné konzervatórium Prešov 
                  Konzervatórium J. L. Bellu Banská Bystrica

      2.miesto: porota neudelila

3. miesto: Súkromné konzervatórium Zádielska 12, Košice 


Spev III. kategória

1. miesto: Michaela Štefíková

2. miesto: Chiara Moravčíková

3. miesto: Alexandra Mišľavceva
                  Sarah Isabel Sabolová


Spev II. kategória

1. miesto: Aneta Firmentová

2. miesto: Július Balkovský
                     Viktória Ringošová

3. miesto: Samuel Gavliak
                  Diana Oračková


Spev I. kategória 

1. miesto: Samuel Dózsa

2. miesto: Vivien Főldingová

3. miesto: Michal Kaprálik


Umelecký prednes I. kategória POÉZIA

1. miesto: Johana Briešková

2. miesto: Zuzana Gnapová

3. miesto: Hana Koncová

Cena poroty: Valentyna Maksimova


Umelecký prednes I. kategória PRÓZA

1. miesto: Karin Poláková

2. miesto: Martina Kubandová

3. miesto: Alica Niková

Cena poroty: Katarína Grohoľová


Autorská herecká tvorba

1. miesto: Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica

2. miesto: Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Košice

3. miesto: Súkromné konzervatórium Prešov

Cena diváka: Súkromné konzervatórium Prešov

Cena poroty: Súkromné konzervatórium, Zádielska 12, Košice


Ďalšie ocenenia

Za interpretáciu piesne slovenského autora: Jakub Kuchár

Za interpretáciu šansónu: Viktória Vojtíková

Za interpretáciu muzikálovej piesne: Lucia Pronerová

Za tanečno-priestorové stvárnenie: Michaela Štefíková


Výhercom srdečne blahoželáme!


1. kategória SPEV - POSTUPUJÚCI 

1. Esther Mária Evansová
2. Lenka Zemanovičová
3. Anna Cimbalistová
4. Monika Stachová
5. Vivien Földingová
6. Michal Kaprálik
7. Samuel Dósza 
8. Ján Gilden
9. Lucia Onofrejová