Celoslovenská súťaž konzervatórií

19. - 21. apríl 2024

Prihlášky do súťaže treba poslať poštou na adresu Súkromného konzervatória Prešov do 29.03.2024