Nepedagogickí zamestnanci

Mgr. Zuzana Ličková

zriaďovateľka

Ing. Zuzana Sroková

administratívna pracovníčka

Martina Mojzešová

personálna a mzdová pracovníčka

Igor Veverka

technický pracovník

Darina Štecová

upratovačka

Ema Balogová

upratovačka