Nepedagogickí zamestnanci

Mgr. Zuzana Ličková

zriaďovateľka

Ing. Zuzana Sroková

administratívna pracovníčka

Martina Mojzešová

personálna a mzdová pracovníčka

Stanislav Bobák

technický pracovník

Viera Kušnírová

upratovačka

Anna Majcherová

upratovačka