Vedenie školy

Mgr. art. Adam Kavec, PhD.

riaditeľ

adam.kavec@skpo.sk

0917 568 776


Mgr. Zuzana Ličková

zriaďovateľka

zuzana.lickova@skpo.sk


Mgr. Adriana Sabolová, PhD.

zástupkyňa

adriana.sabolova@skpo.sk


Mgr. art. Branislav Ilečko

zástupca

branislav.ilecko@skpo.sk