MÚZA TV

študentská televízia Súkromného konzervatória Prešov

Študentská televízia MÚZA TV vznikla vďaka iniciatíve zriaďovateľky Zuzany Ličkovej a riaditeľa Adama Kavca. Vysielanie bolo oficiálne spustené 1. marca 2024 na Facebook stránke a Instagram účte MÚZA TV.

Cieľom televízie je prinášať aktuálne dianie zo života školy, zaujímavosti o pedagógoch a študentoch, ale aj zábavný obsah. 

Prvými členmi redakcie sú žiaci 5. a 6. ročníka odboru Hudobno-dramatické umenie. Žiaci svoje mediálne výstupy tvoria v rámci predmetov Moderovanie a Práca pred kamerou a mikrofónom. Žiaci sa v rámci hodín učia pracovať s televíznou technikou, editovať výstupy v programe na to určenom a vystupovať pred kamerou.