Ľudová hudba

Študuj ľudovú hudbu pod vedením profesionálnych hudobníkov pôsobiacich na Slovensku i v zahraničí.

Mgr. art. Miroslav Starják

Hra na husliach


Mgr. art. Igor Orgován

Hra na viole

vedúci sláčikového oddelenia

Branislav Valanský, DiS.art.

Hra na kontrabasMgr. art. Michal Paľko

Hra na cimbale