Populárna a jazzová hudba

Študuj populárnu a jazzovú hudbu pod vedením profesionálnych hudobníkov pôsobiacich nielen na Slovensku.

Band Konzervatória Prešov

Pedagogické vedenie PaedDr. Peter Adamkovič