Školský psychológ

Diana Melkovičová

Študovala na škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a venuje sa školskej psychológii. Sme veľmi radi, že ako jedna z mála stredných škôl máme na našej pôde odborníčku pre našich žiakov. 

diana.melkovicova@skpo.sk