Klasická hudba

Ako absolvent našej školy získaš po ukončení súvislého šesťročného vzdelávania vyššie odborné umelecké a umelecko-pedagogické vzdelanie. Prvé štyri roky uzatvára maturitná skúška. Šesťročné štúdium končí absolventským výkonom, po ktorom dostaneš titul DiS.art. (diplomovaný umelec).

Klávesové nástroje

Hra na klavíri
Hra na organe
Hra na akordeóne
Cirkevná hudba

Sláčikové nástroje

Hra na husliach
Hra na viole
Hra na violončele
Hra na kontrabase

Strunové nástroje

Hra na gitare
Hra na harfe
Hra na cimbale

Dychové a bicie nástroje

Hra na zobcovej flaute
Hra na flaute
Hra na klarinete
Hra na saxofóne
Hra na hoboji
Hra na fagote
Hra na lesnom rohu
Hra na trúbke
Hra na pozaune
Hra na tube
Hra na bicích nástrojoch

Skladba a dirigovanie

Školské hudobné zoskupenia 

Štúdium na našej škole ti ponúka veľký výber mimoškolských aktivít v hudobných zoskupeniach, pod vedením profesionálnych hudobných umelcov. Školský orchester vedie PaedDr. Viliam Stanek,PhD. a spevácky zbor Mgr. Katarína Staneková.

Spevácky zbor
Spevácky zbor
Školský orchester
Školský orchester