Skladba

Mgr. Michal Paľko

hlavný odbor štúdia skladba, náuka o harmónii