2% z dane

Vážení kolegovia, rodičia a priatelia školy !

Ak sa budete rozhodovať o 2 % vašej zaplatenej dane z príjmov, uchádzame sa o Vašu priazeň!

Konzervatórium Prešov, Martina Benku 11147/7 , 080 01 Prešov, IČO: 50114573


Prečo vôbec darovať 2 %?

Tento príspevok pre vás v praxi neznamená žiadne výdavky navyše. Ide o daň, ktorú by ste aj tak museli odviesť do štátneho rozpočtu. Môžete ju však premeniť na dar, ktorým podporíte našu školu.

Sami tak rozhodnete a výrazne podporíte

 • modernizáciu edukačných pomôcok
 • vybavenie interiéru a exteriéru školy
 • realizáciu mnohých nadštandardných aktivít pre vaše deti

Vopred ďakujeme všetkým, ktorí nám týmto spôsobom pomáhajú zveľaďovať prostredie a zabezpečovať pomôcky pre edukačnú činnosť s deťmi.

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako postupovať. 


Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 • Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 • Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane (stiahneš nižšie) 
 • Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3, - €.
 • Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (stiahneš nižšie), v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.
 • Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 • Riadne vyplňte daňové priznanie.
 • Vypočítajte si Vaše 2% (3%) z dane z príjmov fyzickej osoby - to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3, - €.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).

Postup pre právnické osoby

 • Riadne vyplňte daňové priznanie.
 • Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby - to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8,30 Eur).
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).

Potrebné údaje

Obchodné meno alebo názov

Konzervatórium Prešov

_________________________________________________________________________

Sídlo - obec

Prešov

___________________________________________________________

PSČ

080 01

______________________________________________________________________Ulica, číslo

Martina Benku 11147/7

______________________________________________________________________Právna forma

Občianske združenie

______________________________________________________________________

Identifikačné číslo (IČO/SID)

50114573

______________________________________________________________________Číslo účtu

SK67 0900 0000 0051 7544 6795

 • Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.5. (platí iba pre právnické osoby)
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (do 31.3.2024 ) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.