Herectvo/Muzikál

Hudobno-dramatické umenie. Pozývame Ťa do sveta hereckej tvorby. Pokiaľ disponuješ výrazným hereckým, speváckym a tanečným talentom, tak naši učitelia zabezpečia, aby si ten svoj naplno rozvíjal.

PEDAGÓGOVIA V ODBORE

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

             NAJNOVŠIE VIDEÁ

Mgr. art. Daniel Straka

vedúci oddelenia

herectvo, javisková reč, moderovanie, dejiny divadla, telesná a športová výchova

Mgr. art. Michal Novodomský 

herectvo, pedagogika HDU, umelecký prednes, javisková reč

Mgr. art. Veronika Husovská

herectvo

Mgr. art. Lucia Hrašková

herectvo, bábkarská tvorba, základy herectva

Mgr. art. Samuel Gáfrik

herectvo, javiskový pohyb

PhDr. Romana Radvanská

práca pred kamerou a mikrofónom 

VO MNE

Tanečno-dramatické predstavenie študentov Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Prešove . Choreografia: Oleksander Kulikov. Réžia: Michal Novodomský. 

FOTOGALÉRIA

Hra bez pravidiel, pravidlá náhody alebo presný mechanizmus konečnej stanice?
Herecký koncert dvoch postáv s prekvapivými zvratmi, ktoré vás nenechajú chladnými.

Pedagogicko-režijné vedenie: Jaroslava Sisáková

Pôvodný muzikál Čo keby?