Prijímacie skúšky

KÓD ŠKOLY: 042421560 

Prihlášky si stiahnite tu.

Vyplnené prihlášky nám zašlite

ELEKTRONICKY: skpo@skpo.sk

POŠTOU: Súkromné konzervatórium Prešov, M. Benku 7, 080 01 Prešov

 INFORMÁCIE: tel. číslo: +421 907 220 363 

Na základe prihlášky Vám zašleme všetky potrebné informácie.

Využite možnosť bezplatných konzultácií pred prijímacími pohovormi. Kontaktujte nás telefonicky alebo mailom na vyššie uvedené kontakty.  


Požiadavky na prijímacie skúšky do 1. ročníka šk. rok 2023/2024