Umelecká rada

Mgr. art. Adam Kavec, PhD.

predseda umeleckej rady

Mgr. art. Jana Višňovská

vedúca oddelenia pre klávesové nástroje

Mgr. Katarína Staneková

vedúca oddelenia pre odbor spev

Mgr. art. Terézia Mindošová

vedúca oddelenia pre hudobno-dramatické umenie

Mgr. art. Alexandra Schnellyová

vedúca tanečného oddelenia

Mgr. art. Lucia Hirková

vedúca oddelenia pre dychové a bicie nástroje

Mgr. art. Igor Orgován

vedúci oddelenia pre sláčikové nástroje

Mgr. art. Tomáš Vaško, DiS.art.

vedúci oddelenia pre strunové nástroje

Mgr. art. Oleksandr Trush

vedúci oddelenia povinného klavíra