Medzinárodný festival konzervatórií sa prvýkrát konal v novembri 2018. Vznikol ako platforma umeleckej činnosti slovenských a zahraničných konzervatórií v oblasti hudby, tanca, spevu a hudobnodramatického umenia. Tohtoročný  V. ročník  ponúka interpretačné kurzy, workshopy, prednášky renomovaných umelcov, koncerty a predstavenia. Prehliadke toho najlepšieho z umeleckej tvorby jednotlivých prihlásených konzervatórií so zameraním na: komornú hudbu, populárnu a jazzovú hudbu a spev, tanečná tvorba, herecká tvorba. Festival je určený pre študentov konzervatórií, žiakov ZUŠ a študentov vysokých škôl umeleckého zamerania.  


Ubytovanie a obedy sú zabezpečené zo strany organizátora v internáte A. Duchnoviča a v priestoroch školy Súkromného konzervatória Prešov. Cestovné náklady sú hradené vysielajúcou školou.

Festival ponúka interpretačné kurzy, workshopy a prednášky zamerané na rozšírenie interpretačných zručností v oblasti hudby, spevu, herectva a tanca. Podujatie prebieha v priestoroch Súkromného konzervatória Prešov, M. Benku 7, Prešov. Interpretačné kurzy, workshopy a prednášky budú viesť uznávaní umelci.

Program festivalu je určený pre študentov odborov hudobno-dramatické umenie, tanec, spev a hudba. Vstup na festival je spoplatnený sumou 15 € na osobu, počet frekventantov na jednotlivé interpretačné kurzy a workshopy je limitovaný, preto neváhajte s nahlasovaním záujemcov.

Program V. ročníka Medzinárodného festivalu konzervatórií bude oznámený už čoskoro.ARCHÍV 

Hlavným partnerom festivalu je mesto Prešov, podporený sumou 1 629 €.