Medzinárodný festival konzervatórií sa prvýkrát konal v novembri 2018. Vznikol ako platforma umeleckej činnosti slovenských a zahraničných konzervatórií v oblasti hudby, tanca, spevu a hudobnodramatického umenia. Tohtoročný  V. ročník  ponúka interpretačné kurzy, workshopy, prednášky renomovaných umelcov, koncerty a predstavenia. Prehliadke toho najlepšieho z umeleckej tvorby jednotlivých prihlásených konzervatórií so zameraním na: komornú hudbu, populárnu a jazzovú hudbu a spev, tanečná tvorba, herecká tvorba. Festival je určený pre študentov konzervatórií, žiakov ZUŠ a študentov vysokých škôl umeleckého zamerania.  

Festival ponúka interpretačné kurzy, workshopy a prednášky zamerané na rozšírenie interpretačných zručností v oblasti hudby, spevu, herectva a tanca. Podujatie prebieha v priestoroch Súkromného konzervatória Prešov, M. Benku 7, Prešov. Interpretačné kurzy, workshopy a prednášky budú viesť uznávaní umelci.

Program festivalu je určený pre študentov odborov hudobno-dramatické umenie, tanec, spev a hudba. Vstup na festival je spoplatnený sumou 15 € na osobu, počet frekventantov na jednotlivé interpretačné kurzy a workshopy je limitovaný, preto neváhajte s nahlasovaním záujemcov.

Vstup na prehliadku produkcií, mimo prihlásených účastníkov festivalu, je spoplatnený sumou 5 € .

Vstup na sprievodný program (workshopy, kurzy, prednášky), ako neprihlásený pasívny účastník, je spoplatnený sumou 5 €.

Lektori:

  • Eva Varhaníková - Majstrovské interpretačné kurzy v hre na klavíri
  • Miroslav Záhradník  - Gitarový workshop "Základy kreatívnej improvizácie"
  • Marco Vlasák a Roman Bajzík - prednáška "Opera na pôde konzervatória"  
  • Peter Uher - Práca s gitarovými FX efektami pri tvorbe hudobného materiálu
  • Lidija Pavlovič - Tanečný workshop - klasický tanec
  • Jakub Jeňo - Tanečný workshop - súčasná technika
  • Viliam Mikula - Tanečný workshop "O choreografii"  
  • Jozef Krasula - prednáška "Od konkurzu po premiéru"
  • Juraj Benčík - Neverbálna komunikácia v praxi javiskového umelca, Pantomíma, umenie rozprávania bez potreby jazyka, Javisková práca s materiálom

Program V. ročníka Medzinárodného festivalu konzervatórií bude oznámený po uzavretí prihlášok 12.11.2023.

Prihláška na interpretačné kurzy a workshopy:

Pre školu: https://forms.gle/TLhF7qxZADmYU7Yu8 

Pre študenta alebo jednotlivca: https://forms.gle/SYAZVZd1FgfChu8dA

 


Hlavným partnerom festivalu je mesto Prešov, podporený sumou 1 629 €.   


              ARCHÍV