Poplatky a školné

Investujte do vzdelania

Učebnice, školské pomôcky, exkurzie, zájazdy, koncerty a divadelné predstavenia sú bezplatné. V sekcii "Aktivity" si ich všetky môžeš pozrieť. Stačí keď klikneš sem!

Sociálny program 

  • je na škole realizovaný v rámci systému trvalej podpory vzdelávania talentových žiakov. Je určený pre tých študentov, ktorých školné by predstavovalo významnú časť rodinných výdavkov. Požiadať o neho je možné písomnou formou a to tak, že sa k žiadosti priloží i potvrdenie o príjme.

Odmeňovací program 

  • je súčasťou systému, do ktorého spadá i sociálny program. Odmeňovanie je založené na princípe, že študentom, ktorí dosahujú výborné výsledky, sú úspešní na súťažiach, reprezentujú školu a aktívne sa zapájajú do spoločenského života môže byť školné znížené alebo odpustené.  

Mesačné školné

60€

Jednorázové zápisné

50€

Talentové prijímacie skúšky

zdarma

Školné môžete zaplatiť na účet:  SK23 0200 0000 0035 5751 9153