Výsledky prijímacích skúšok 2024

V priloženom dokumente sú uvedené výsledky prijímacích skúšok.

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka najneskôr do 22. mája 2024 (23:59) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.