AKTUALITY A NOVINKY ZO ŠKOLY

Dnes sme slávnostne ukončili tento školský rok. Žiaci boli odmenení za vzornú dochádzku, výborný prospech či reprezentáciu školy.
Želáme krásne prázdniny a vidíme sa opäť v septembri!

Naši tretiaci zorganizovali podujatie ARTESFACT, počas ktorého udelili žiakom hudobno-dramatického odboru ceny až v 6. kategóriách. Víťazom blahoželáme!

Máme za sebou náš najväčší projekt v uplynulom školskom roku - GALAVEČER MUZIKÁLOVÝCH PIESNÍ na Veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského.
Za krásne fotografie ďakujeme Jánovi Štovkovi, MQEP.

O nás

Súkromné konzervatórium Prešov je hudobné a dramatické konzervatórium, ktoré poskytuje komplexné umelecké a umelecko-pedagogické vzdelanie. Pripravuje študentov na profesionálne umelecké uplatnenie a na vyučovanie umeleckých a odborných predmetov vo vzdelávacích programoch umeleckého zamerania. V školskom roku 2022/2023 oslávilo 15. výročie vzniku.