AKTUALITY A NOVINKY ZO ŠKOLY

Interpretačný seminár si mohli zažiť žiaci Základných umeleckých škôl, kde mohli po odbornej príprave našich pedagógov vystúpiť aj na našej ARTSCÉNE.

Dnes sa 2. medzinárodnej klavírnej súťaže InterComp 2023 zúčastnili naši študenti Adrián Mruz a Alex Merkovský. Alex Merkovský dostal Cenu za najlepšiu interpretáciu diela slovenského skladateľa. Gratulujeme.

10. ročník interpretačných organových kurzov "Cesta tvorivosti II" sa uskutočnil v dňoch 26. – 29. 10. 2023. Záštitu prevzali Tribečské osvetové stredisko, Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch s finančnou podporou FPU. V rámci kurzov sa profesor Heribert Metzger zo Salzburgu podelil o svoje vedomosti a skúsenosti s interpretáciou...

Klavírny koncert Alexa Merkovského a Adriána Mruza pod pedagogickým vedením

O nás

Súkromné konzervatórium Prešov je hudobné a dramatické konzervatórium, ktoré poskytuje komplexné umelecké a umelecko-pedagogické vzdelanie. Pripravuje študentov na profesionálne umelecké uplatnenie a na vyučovanie umeleckých a odborných predmetov vo vzdelávacích programoch umeleckého zamerania. V školskom roku 2022/2023 oslávi 15. výročie vzniku.