Terézia Mindošová

Ako divadelný dramaturg sa stretla s mnohými osobnosťami slovenského divadelníctva a spolupracovala na divadených projektoch, rozvíjala však aj svoje režijné vzdelanie. Študovala odbor divadelná dramaturgia a réžia a teatrológia na Akadémii Umení v Banskej Bystrici ako bakalársky stupeň a magisterský stupeň v odbore divadelné umenie-réžia. Neskôr sa začala venovať pedagogickej činnosti a vyštudovala doplnkové pedagogické štúdium odboru dramatické umenie na Akadémii Umení v Banskej Bystrici. Ako režisérka a dramaturgička pracovala od svojich štúdií na dvadsiatich projektoch, kde sa rada zameriavala na ruskú a slovenskú dramatickú tvorbu a pracovala na autorských textoch a inscenáciách v OZ pre rozvoj rusínskej kultúry. Dôležitým prínosom bola v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove, kde ako dramaturgička pôsobila tri roky a vytvárala spoluprácu s rôznymi režisérmi a režisérkami zo Slovenska, kde vytvárala nové inscenačné postupy a hľadala zaujimavé kľúčové témy súčasnosti.

Od roku 2020 pôsobí v nezávislých divadlách malých javiskových foriem a na Súkromnom konzervatóriu v Prešove ako pedagóg v hudobno-dramatickom odbore a zameriava sa na teóriu drámy, herecké techniky a dejiny divadla.


.