Mgr.art. Branislav Ilečko

Mgr. art. Branislav Ilečko (1992) je absolventom Súkromného konzervatória, Zádielska 12, Košice. Počas štúdia na konzervatóriu bol účastníkom trojmesačného kurzu činoherného herectva, pantomímy, spevu a tanca na Vysokej škole Jána Albrechta v Banskej Štiavnici. Po ukončení štúdia ďalej absolvoval Vysokú školu múzických umení v Bratislave - študijný program tanečné umenie, zameranie Didaktika moderného tanca. Počas vysokoškolského štúdia bol na jednu sezónu členom divadla "elledanse", ktoré sa zameriavalo na súčasný tanec. Zároveň spolupracoval 3 roky ako dobrovoľník pri organizácii a zabezpečovaní festivalu "Bratislava v pohybe", kde pomáhal rôznym zúčastnením súborom s prípravou ich tanečnej inscenácie (Japonsko, Izrael, Belgicko, Poľsko, Česko, Slovensko,...). Zároveň bol zakladateľom a vedúcim tanečného odboru ZUŠ v Cíferi, kde pôsobil 4 roky. Po ukončení štúdia začal vyučovať tanec na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach. V súčasnosti vyučuje tanec na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Prešove.