Mgr.art. Oleksandr Kulikov

Štúdium:

2006 – 2009 Užhorodské učilište kultúry a umenia

2009 – 2012 Kyjevská národná univerzita kultúry a umenia

Umelecká prax:

2008 – 2012 Člen baletu Zakarpatský zaslúžilý akademický národný zbor (ZZANCH)

2012 – 2021 Poddukelský umelecký ľudový súbor (PUĽS)

2015 – 2021 člen tanečnej zložky Divadla Jonáša Záborského (Jana z Arku, Nikola Šuhaj, Jesus Christ Superstar)

Pedagóg:

2009 – 2010 Slovenská škola v Užhorode

2010 – 2011 Užhorodská škola umení

2013 – 2020 Folklórny súbor Dúbrava (Prešov)

2015 – súčasnosť Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša (Prešov)