Oddelenie dychových a bicích nástrojov

Mgr. art. 

Nikola Berčíková 

vedúca oddelenia

nikola.bercikova@skpo.sk

hlavný odbor štúdia hra na flaute, pedagogika hlavného odboru štúdia , hra notového zápisu bez prípravy , fyziológia a hygiena hracieho aparátu, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia,  rozbor umeleckých diel , interpretačný seminár, komorná hra, hra na príbuznom nástroji, pedagogický seminár hlavného odboru štúdia, umelecká prax interná a verejná

Mgr. Marek Majoroš

hlavný odbor štúdia hra na trubke

Mgr. art. Radovan Iglódy

Mgr. Ján Bak

hlavný odbor štúdia hra na klarinete, pedagogika hlavného odboru štúdia

Ľuboš Dvorščák, DiS. art.


Mgr. art. Ján Lazorík


Mgr. art. Tomáš Javnický