Oddelenie dychových a bicích nástrojov

Mgr. art. Lucia Hirková

vedúca oddelenia

lucia.vercimakova@skpo.sk 

hlavný odbor štúdia hra na flaute, pedagogika hlavného odboru štúdia , hra notového zápisu bez prípravy , fyziológia a hygiena hracieho aparátu, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia,  rozbor umeleckých diel , interpretačný seminár, komorná hra, hra na príbuznom nástroji, pedagogický seminár hlavného odboru štúdia, umelecká prax interná a verejná

Mgr. art. Veronika Marinčáková Pillár 

hlavný odbor štúdia hra na saxofóne, pedagogika hlavného odboru štúdia, komorná hra, hra notového zápisu bez prípravy, hra na príbuznom nástroji,  výroba a úprava plátkov, metodika hlavného odboru štúdia, didaktika hlavného odboru štúdia, hra na saxofóne

PaedDr. Viliam Stanek, PhD.

hlavný odbor štúdia hra na bicích nástrojoch, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra v symfonickom orchestri, fyziológia a hygiena hracieho aparátu

Mgr. Marek Majoroš

hlavný odbor štúdia hra na trubke

Mgr. art. Nikola Berčíková


Mgr. art. Radovan Iglódy

Mgr. art. Ján Lazorík


Mgr. art. Tomáš Javnický


Mgr. Ján Bak

hlavný odbor štúdia hra na klarinete, pedagogika hlavného odboru štúdia