PaedDr. Viliam Stanek, PhD.

Viliam Stanek (1977) – skladateľ, autor divadelnej a scénickej hudby, multiinštrumentalista. Absolvent Prešovskej Univerzity – odbory učiteľstvo hudby a didaktika hudobných vied (titul Mgr., PaedDr.) a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – odbor didaktika hudobného umenia (titul PhD.). Ako hráč na bicích nástrojoch pôsobil v mnohých hudobných orchestroch a formáciách – Orchester spevohry Divadla Jonáša Záborského v Prešove, T.O.P. BigBand Prešov (bicie nástroje, gitara), Dychový orchester RKS pri PKO Prešov, BigBand Funny Bats, hudobné skupiny VVV Trio, Groovin Heads, Search, The People, Nuda, Andy Belej Quartet, Shandy a Ester, Inside Group, Hrdza a i. Počas svojej bohatej hudobnej kariéry spolupracoval s hudobnými interpretmi ako Katka Koščová, Martin Husovský, Mário "Gapa" Garbera, Dávid Kolár, Marián Čekovský, Marcel Palonder, Peter Adamkovič, Igor Kucer, Andy Belej, Peter Peci Uher a ďalší. Ako autor divadelnej a scénickej hudby intenzívne spolupracuje s Divadlom Alexandra Duchnoviča v Prešove, skomponoval hudbu k predstaveniam Pán keby (réžia Marcel Škrkoň), Kováči (réžia prof. Ľuboslav Majera), Faraóni (réžia Zuzan Galková), Nebojsa (réžia Zuzana Galková), Mirandolína (réžia Michal Spišák). Ako aranžér a dirigent realizoval so školským orchestrom Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Prešove okrem uvedenia mnohých diel klasickej aj populárnej hudby aj hudobné naštudovanie Off-Broadwayského muzikálu D. Goggina: Mníšky, pôvodného hudobno-tanečného predstavenia Búrka, či naštudovanie a uvedenie vlastného autorského muzikálu Čo keby...?. Je autorom scénickej hudby k predstaveniu študentov SKDK Prešov Pravidlá náhody, či pesničiek k hudobným rozprávkam Dobrodružstvá Slimáka Kraska a Tri prasiatka (réžia Jaroslava Sisáková). Je autorom námetu, konceptu a hudobných zvučiek a upútavok k relácii SKY Rádia Budíček z Prešovského konzervatória. Okrem pôsobenia v pozícii pedagóga Hry na bicích nástrojoch, skladateľa, aranžéra a dirigenta na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Prešove, pôsobí aj ako pedagóg Aranžovania pre školské súbory a Improvizácie inštrumentálneho sprievodu na Katedre hudby Prešovskej Univerzity.