Predstavenie Melanchólia v Starej Ľubovni

26.04.2024

Naši maturanti hosťovali 26.4.2024 v Starej Ľubovni s inscenáciou MELANCHÓLIA od Vlada Moresa v réžii Daniela Straku. Ich divákmi boli starší študenti ZŠ, študenti stredných škôl a jednota dôchodcov. 

Veľká vďaka patrí Kataríne Ščigulinskej, ktorá pomohla s celou organizáciou tohto zájazdu. Taktiež ďakujeme miestnemu technikovi Marošovi Makymu a vždy ochotnému Igorovi Veverkovi. Ďakujeme Ľubovnianskemu osvetovému stredisku Stará Ľubovňa.