Interpretačný seminár pre žiakov ZUŠ

15.11.2023

Interpretačný seminár si mohli zažiť žiaci Základných umeleckých škôl, kde mohli po odbornej príprave našich pedagógov vystúpiť aj na našej ARTSCÉNE