Súťaž

Už dnes sa dozvieme výsledky Tanečnej súťaže 2021 

na tému Sloboda!

Sledujte nás o 18.00 hod. na stránkach školy a našom Youtube kanáli