Michal Paľko

Michal Paľko patrí k mladej generácii slovenských skladateľov. Študoval Konzervatórium v Košiciach v odboroch hra na cimbale, skladba a dirigovanie. Ďalej pokračoval v štúdiách kompozície na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede Vladimíra Bokesa, súčasne študoval hru na cimbal na Akadémii umení v Banskej Bystrici u Viktórie Herencsár. Štúdium kompozície ukončil na Akademii Muzycznej Krzystofa Pendereckiego v Krakove, kde bol žiakom Wojciecha Widlaka. V súčasnosti pôsobí ako učiteľ hudby na Súkromnom konzervatóriu v Prešove.

Jeho doterajšia interpretačná kariéra je spojená s množstvom popredných telies: Filharmónia Bohuslava Martinů, Štátna filharmónia Košice, Slovenská filharmónia, Quasars ensemble, Veni ensemble, Melos Éthos ensemble, Orkiestra Nowa, Aukso Tychy, Orkiestra Teatru wielkiego vo Varšave a v Poznani, Ensemble modern Franfurt nad Mohanom, Holland baroque society, ale venuje sa aktívne i interpretácií barokovej hudby v súbore Solamente Naturali, s posledným sa zúčastnil hudobnej produkcie viacerých CD nosičov oživujúcich hudobnú minulosť Slovenska: Keď sa páni zišli/Dance collection from Uhrovec (2008), Collection of Annae Szirmay-Keczer (2012), Thesaurus of Jewish Music 16th-19th century (2015). Hlavnou oblasťou jeho záujmu je výskum hudobného dedičstva židovskej komunity žijúcej na Slovensku z dôb Rakúsko-Uhorskej monarchie, jej vydávanie a nahrávanie v originálnej i kompozične spracovanej podobe, o čom svedčí produkcia CD nosičov: Musica Iudaica Monarchiae I. - ZIPSERIM, II.- SÁROSI - ŠARIŠSKÍ). Spolu s ostatnými členmi Mojše Band sa snaží o kompletné vydanie a čiastočné zhudobnenie diela slovensko-židovského básnika Shloma ben Rivkeho (Tfilos un Nigunim, Tehillim, Micvois).

Jeho skladby zazneli na medzinárodných festivaloch súčasnej, barokovej, jazzovej či viacžánrovej hudby (Boston Early music, Melos Éthos, World days of Contemporary music, Crossroads.....). Rovnako sa aktívne venuje aj tvorbe scénickej hudby pre divadlo, či tvorbe hudobného divadla (Midrash theatre v Krakowe, Štátne divadlo Košice, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Divadlo Pôtoň, Horácke divadlo v Jihlave).

Je držiteľom viacerých ocenení medzinárodných skladateľských a interpretačných súťaží či cien medzinárodných akadémií za žánrové nahrávky v oblastiach klasickej, alternatívnej a world-music hudby.

Je držiteľom Ceny Jána Levoslava Bellu za skladbu D-U-V-A-J pre 13 hráčov (2023).