Workshop muzikálový spev

10.11.2023

Naši študenti sa zúčastnili workshopu v muzikálovom speve, ktorý viedol muzikálový herec 

Peter Strenáčik. Ďakujeme veľmi pekne za cenné rady a vynikajúci zážitok.