Výsledky prijímacích skúšok II.termínu

23.06.2023