Výsledky prijímacích skúšok - II.termín

18.06.2019