Výsledky hlasovania o najkrajšiu Vianočnú pohľadnicu v roku 2021

13.12.2021

A je dohlasované!

Do ankety o najkrajšiu Vianočnú pohľadnicu 2021 sa zapojilo 167 respondentov.

A kto je víťazom?

Na I. mieste sa umiestnila pohľadnica, ktorej autorkou je študentka 1. ročníka odboru tanec Veronika Pihuliak, II. miesto získala pohľadnica od Júlie Pačutovej študentky 1. ročníka odboru tanec a III. miesto patrí pohľadnici od Niny Dudiňákovej študentky 1. ročníka odboru hudobno-dramatické umenie - muzikál.

Víťazkám srdečne blahoželáme!

Poďakovanie patrí aj ostatným zúčastneným: Márii Kozmovej, 3. roč. odbor spev, získava cenu riaditeľa školy Mgr. art. Adama Kavca, PhD. a Zuzane Kubánkovej, 4. roč. odbor tanec, získava cenu zriaďovateľky Mgr. Zuzany Ličkovej.

Víťazky a zúčastnené získavajú poukazy do kníhkupectva Panta Rhei a to:

I. miesto poukážka v hodnote 40 €, II. miesto poukážka v hodnote 30 €, III. miesto poukážka v hodnote 20 € a cena riaditeľa a zriaďovateľky v hodnote 10 €