Alan Ball: 5 v rovnakých šatách

23.05.2023

Premiéra absolventského predstavenia študentov 6. ročníka hudobno-dramatického odboru.