Trochu poézie nikoho nezabije

28.02.2023

Naši žiaci 4. ročníka hudobno-dramatického odboru si pre Vás vytvorili večer plný poézie a hudby pod vedením pani učiteľky Márie Kuderjavej.