Slávnostné odovzdávanie absolventských diplomov

14.06.2023