Rozhovory 23-24 s Dianou Melkovičovou

24.01.2024

Rozhovory 23-24 s Dianou Melkovičovou, našou školskou psychologičkou,

 o potrebe psychológie v živote človeka.