Elektronické prihlášky alebo papierové prihlášky k prijímacím skúškam pre šk.r. 2024/2025 podávate do 20.marca 2024

04.02.2024

V školskom roku 2024/2025 otvárame študijné odbory a všetky zamerania

uvedené pri odboroch:

8226 Q hudobno-dramatické umenie

8226 Q 01 hudobno-dramatické umenie - muzikál

8227 Q tanec

8228 Q spev

8229 Q hudba 

8229 Q 01hudba - skladba,

8229 Q 02hudba - dirigovanie

8229 Q 03 hudba - hra na klavíri

8229 Q 04 hudba - hra na organe

8229 Q 07 hudba - hra na akordeóne

8229 Q 08 hudba - cirkevná hudba

8229 Q 13 hudba - hra na bicích nástrojoch

8229 Q 14 hudba - hra na cimbale

8229 Q 15 hudba - hra na fagote

8229 Q 16 hudba - hra na gitare

8229 Q 17 hudba - hra na harfe

8229 Q 18 hudba - hra na hoboji

8229 Q 19 hudba - hra na husliach

8229 Q 20 hudba - hra na klarinete

8229 Q 21 hudba - hra na kontrabase

8229 Q 22 hudba - hra na lesnom rohu

8229 Q 23 hudba - hra na pozaune

8229 Q 24 hudba - hra na priečnej flaute

8229 Q 25 hudba - hra na saxofóne

8229 Q 26 hudba - hra na trúbke

8229 Q 27 hudba - hra na tube

8229 Q 28 hudba - hra na viole

8229 Q 29 hudba - hra na violončele

8229 Q 30 hudba - hra na zobcovej flaute


Oznam pre výchovných poradcov:

V prípade problémov pri zadávaní elektronickej prihlášky cez EduPage v odbore hudobno-dramatické umenie – muzikál a v odbore hudba, pri voľbe zamerania - hry na konkrétnom hudobnom nástroji, nás obratom kontaktujte na tel. č. 0905 447 858. Radi Vás usmerníme.

Propozície k prijímacím skúškam nájdete tu : https://www.skpo.sk/prijimacie-skusky/