Odovzdávanie absolventských diplomov

15.06.2022
Naši žiaci úspešne absolvovali 6. ročník štúdia a vybojovali si diplom !