Nové hudobné nástroje

11.11.2020

Po skončení dištančného vzdelávania sa môžete tešiť na nové hudobné nástroje a ďalšie potrebné vybavenie pre kvalitnejšiu výučbu.