Metodický deň oddelenia bicích nástrojov

25.01.2024

Vo štvrtok sa konal Metodický deň hry na bicích nástrojoch, špeciálnym hosťom bol náš absolvent Pavol Balčák.