Medzinárodný festival InterComp 2023

08.11.2023

Dnes sa 2. medzinárodnej klavírnej súťaže InterComp 2023 zúčastnili naši študenti Adrián Mruz a Alex Merkovský. Alex Merkovský dostal Cenu za najlepšiu interpretáciu diela slovenského skladateľa. Gratulujeme.