Medzinárodná súťaž v Užhorode (tanec a spev)

31.05.2024

Naši tanečníci a žiačka hudobno-dramatického odboru sa zúčastnili medzinárodnej súťaže v Užhorode, kde získali krásne ceny.

Jakub Jeňo 5.r. - GRAND PRIX 

Samuel Balog 4.r. - 1. miesto

 Natália Gladišová 4.r. - 1. miesto

Liubomyr Neimet 3.r. - 2. miesto 

Katarína Hanišová 4.r. - 3. miesto

Blahoželáme žiakom tanečného a hudobno-dramatického odboru a ich vyučujúcim:
Mgr. art. Oleksandr Kulikov, Mgr. art. Branislav Ilečko (tanečný odbor) Mgr. art. Matúš Bujňák, PhDr. Lianna Buchok (hudobno-dramatický odbor - spev)