Scénická žatva a Daniel Koháni

29.10.2021

Festival Scénická žatva je najstarším festivalom v Európe pre neprofeisonálne divadlo. Tohto ročníka, sa v rámci prednesu pod vedením PaedDr. Márie Kuderjavej, PhD., zúčastnil náš študent 5. ročníka hudobno-dramatického odboru Daniel Koháni.

Link na rozhovor, ktorý poskytol organizátorom po prednese: https://www.scenickazatva.eu/2021/monokultury-ked-dominuje-proza/