Koncert oddelenia dychových nástrojov

05.06.2024

Na našej ARTSCÉNE zazneli tóny flauty, saxofónu, klarinetu a pikoly vďaka žiakom a pedagógom z oddelenia dychových nástrojov.
V závere koncertu sa ako hosť predstavil Sláčikový orchester Prešovského konzervatória.