Koncert oddelenia bicích nástrojov

21.05.2024

V utorok na našej ARTSCÉNE zazneli svetovo známe skladby vďaka žiakom 1. až 6. ročníka z oddelenia bicích nástrojov.

Pedagogické vedenie: Mgr. art. Radovan Iglódy, PaedDr. Viliam Stanek, PhD.,  Ľuboš Dvorčák, DiS. art.