Koncert dychového oddelenia

12.02.2020

Koncert študentov z triedy pani Mgr.art. Kataríny Novákovej / flauta, pani Mgr.art. Veroniky Pillarovej / saxofón, pána Mgr. Jána Baka / kontrabas, pána PaedDr. Viliama Staneka, PhD. a pána Jozefa Zimu, Dis.art. / hra na bicích nástrojoch.