Jazdecký kurz

05.10.2022

Študenti 2. ročníka hudobno-dramatického odboru absolvovali jazdecký kurz.