Inter Comp 2022

14.11.2022

Naši študenti sa zúčastnili interpretačných klavírnych kurzov a kurzov improvizácie na festivale Inter Comp na Akadémii Umení v Banskej Bystrici.