Hudobno - tanečný večer

24.01.2020

Večer plný hudby a tanca. Predstavili sa nám nielen žiaci hudobno - dramatického odboru ale aj populárneho spevu. A samozrejme aj študenti tanečného odboru.