Deň otvorených dverí

09.03.2022

9. marca 2022 sa u nás na škole uskutočnil Deň otvorených dverí, v poradí už druhý tohto roku. Predstavili sa Vám všetky odbory: Tanec, Hudba, Spev a Hudobno-dramatický odbor. Za hojnú účasť ďakujeme!