Búrka

19.04.2023

Pôvodný hudobno-tanečný program študentov SKDK Prešov.
Príbeh lásky zobrazený tancom a hudbou v netradičnom prepojení ľudových tradícií a moderného umenia.
Účinkujú: študenti a orchester SKDK
Choreografia: Miroslav a Iryna Morochovičovci
Hudobné naštudovanie: Viliam Stanek
Réžia: Elena Kušnierová